תקנון

 

  "גינדור" “Gindur.com” הינה עסק קטן שמוכר מוצרים דרך האתר ומעניק טיפולי קוסמטיקה.  (להלן: "העסק"), גינדור מציגה מידע אודותיה ואודות מוצריה וזאת בכפוף לתנאים כדלקמן:       

 כללי

 

 • הנכם מתבקשים לקרוא תקנון זה בקפידה ובעיון, והוא מהווה הסכם מחייב ביניכם לבין העסק. השימוש באתר כפוף ומותנה בהסכמתך לאמור בתנאי שימוש אלה. על ידי השימוש באתר, הנך נותנת בזאת את הסכמתך החד משמעית לתנאי שימוש אלו והנך מתחייבת לפעול על פיהם, ואין באי קבלת הסכמתך המפורשת ובכתב לתנאי השימוש כדי לגרוע מהסכמתך זו. למען הסר ספק יובהר כי תנאי השימוש כדלקמן חלים על כל המשתמשים מכל מן וסוג שהוא, לרבות, אך לא רק, בתי עסק, נותני שירותים, צרכנים ומתעניינים במוצרי העסק.

 • העסק תהא רשאית, בכל עת וללא צורך במתן הודעה מראש כלשהי, לבצע שינויים ו/או עדכונים בתנאי שימוש זה אשר יכנסו לתוקפם מיד עם פרסומם. בשימוש באתר הנך מסכימה בזאת להיות כפוף לאמור בתנאי השימוש והעדכונים שיפורסמו מעת לעת. עליך לחזור ולהתעדכן מעת לעת בדבר שינויים שיבוצעו בתנאי השימוש.

 • העסק שומר לעצמה את הזכות הבלעדית לעשות כל שינוי באתר בכל עת ומכל סיבה, בלי כל הודעה מראש ובלי כל אחריות מצדה. בנוסף, שומרת לעצמה את הזכות לשנות ו/או להוסיף ו/או להשמיט כל חומר מהחומרים המפורסמים באתר, לעצבו מחדש, להחליף את תכניו, ולבטלו והכל כראות עיניה ולפי שיקול דעתה הבלעדי.        

 • הניסוח בלשון זכר או נקבה הינו מטעמי נוחות בלבד והוא מתייחס לגברים ולנשים.

מדיניות 

 • העסק תהא רשאית, והנך נותן בזאת את הסכמתך לחברה, לאסוף למאגר מידע כל מידע אשר נמסר לה על ידך במהלך ההרשמה באתר ו/או השימוש בו ו/או או בכל אופן אחר (להלן: "מידע"), לרבות אך לא רק, כל הפרטים שנמסרו על ידך במסגרת הליך ההרשמה, זהות מערכת ההפעלה ומערכת הדפדפן של המשתמש. העסק תהא רשאית בנוסף לעשות שימוש במידע האמור, בין היתר, לצורך יצירת קשר עם המשתמש ומתן שירותי דיוור ישיר בהתאם לכל דין.

 • העסק לא תהא אחראי בדרך כלשהי לכל מידע שיתקבל אודותיך מצדדים שלישיים כלשהם ואשר אינם בשליטת העסק באופן ישיר. בכל מקרה כאמור, יהיה עליך לבדוק את הנהלים לשמירת הפרטיות ותנאי השימוש של אותו צד שלישי כי באתר עשויות להיות קישוריות המובילות לאתרים אחרים. 

 • העסק משתמש בצד שלישי כגון PayPal (פייפאל) בכדי לחייב את כרטיס האשראי שלך ולכן העסק לא אוגר מספרי כרטיסי אשראי במחשב.

ביצוע הזמנות ותשלום/ביטול עסקה והחזר מוצרים

 • כל משתמש ולקוח שמזמין מוצרים דרך העסק חובה להיות בגיל 18 ומעלה, במידה ולא השימוש באתר יחשב כאילו קיבלת את אישור האפוטרופוס.

 • בעת ביצוע ההזמנה הנך רוכש מוצר באתר המפעיל שירותי סליקה מאובטחים ומנוהל במערכת הזמנות חכמה.

 • במידה וימסור הלקוח פרטים לא נכונים או כוזבים אודותיו או אודות כרטיס האשראי, לרבות מספר כרטיס, תוקף כרטיס, ת.ז., כתובת או כל פרט אחר שלא יאפשר לעסק לבצע את העסקה, אזי העסק לא יהיה מחויב כלפי הלקוח בשום תנאי. העסקה תחשב כסופית רק לאחר קבלת התשלום או אישור החיוב ע"י חברת כרטיס האשראי. טרם מימוש תנאים אלו, אין כל התחייבות מצד החברה לביצוע העסקה, אולם במקרה של בעיות בחיוב כרטיס האשראי ייצור נציג העסק קשר עם הלקוח.

 • תנאי תשלום : אשראי  או פיי פל.

 • ביטול עסקה ומדיניות החזרת מוצרים: לפי חוק הגנת הצרכן התשמ"א 1981 רשאי צרכן לבטל עסקה בהודעה בכתב למייל של בעלת העסק עד 14 יום מיום קבלת המוצר. נא לשלוח למייל הזה: ginduur@gmail.com. עלות משלוח ההחזרה חלה על הלקוח. חובת הצגת קבלה בעת ההחלפה ו/או ההחזרה ו/או ביטול עסקה .

 • ביטול ההזמנה לפני שליחת מוצר פיזי לא יגרור חיוב נוסף, ויוחזרו הכספים ששילם הלקוח בגין העסקה כולל דמי המשלוח. זיכוי כספי יינתן עפ״י האמור בחוק.

 • ניתן להחזיר את הפריט - שלא נעשה בו שימוש, באריזתו המקורית, שהאריזה סגורה והמוצר באותו מצב - תוך 2 יום מקבלתו. לא תתאפשר החזרת מוצר משומש. עלות משלוח החזר חלה על הלקוח.  על הלקוח לבקש אישור לפני ששולח את המוצר לכתובת העסק ולשאת בעלויות המשלוח. הזיכוי עבור המוצרים שיוחזרו יהיה מלא למעט דמי המשלוח ובתנאי שהמוצר במצב תקין. החזר כספי יהיה באותו אמצעי תשלום שבו שילם הלקוח.

 • נא להחזיר את המוצר בדואר רשום או בבוקסית (https://boxit.co.il) משלוחים. ניתן להחזיר את המוצר עד יומיים לאחר קבלת המוצר. 

 • אין החלפות/החזרות עבור פריטים שנרכשו במבצע.

אספקה ומשלוחים 

 • אספקת המוצרים לרוכשים מבוצעת באמצעות חברות שליחויות. תתבצע מסירה לנקודת האיסוף בחנויות, כאשר החבילה נשמרת עד 5 ימי עסקים בחנות ולאחר מכן תוחזר לשולח. ביום המשלוח הלקוח מקבל SMS והוא צריך לגשת איתו לחנות בשעות הפעילות (עם תעודה מזהה).

 • אם הנך רוצה לבחור בעצמך את המיקום המועדף עלייך לציין בהערות בזמן ביצוע ההזמנה. ניתן לבדוק באתר של BOXIT איפה המקום הכי קרוב לביתך:

https://boxit.co.il/box2box

 • ברגע שהמוצר יגיע אתם תקבלו הודעת sms למעקב אחרי ההזמנה. ותצטרכו לאסוף את המוצר בעצמכם בלי לחכות לאף אחד בבית.

 • דמי המשלוח יופיע בתום תהליך ההזמנה.

אחריות/ קניין רוחני וזכויות יוצרים

 • בעלת העסק או העסק ו/או הנהלת האתר ו/או מי מטעמם לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד, שיגרם למשתמש ו/או לכל לצד שלישי, כתוצאה משימוש או רכישה באמצעות האתר, לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא.

 • אם יש טעות קולמוס בתיאור הפריט, לא יחייב הלקוח את העסק ו/או את הנהלת האתר.

 • בשל ההבדל בין מסכים שונים, התמונה עשויה לא לשקף את הצבע האמיתי של הפריט. תמונות הפריטים באתר נועדו להמחשה בלבד ויתכן שיהיו הבדלים בין התמונות המוצגות באתר, חלקן או כולן, לבין הפריטים הנמכרים בפועל. יתכן ויהיו הבדלים בצבעים ו/או באריזה ו/או שינויים כאלה ואחרים בין מראה המוצר באתר לבין מראה המוצר במציאות. בכל מקרה לא תישא העסק או הנהלת האתר באחריות כלשהי אם יש הבדל בצבעים או בתמונות מהמוצרים שנרכשו בשום נזק שאינו ישיר ו/או נזק תוצאתי.

 • הנהלת האתר תעשה כמיטב יכולתה לספק מוצרים איכותיים במועד המבוקש. אם הלקוח סבור כי המוצרים שרכש לוקים בפגם כלשהו, הנך מוזמן לפנות לשירות הלקוחות בטלפון והנהלת האתר תטפל בפנייה מוקדם ככל שניתן.

 • המוצרים אינם מיועדים לאבחון, טיפול, ריפוי או מניעה של מחלה כלשהי, ואין להשתמש במוצרים מסוימים על ידי מי שנמצאת בהריון או תחת טיפול של רופא רפואי.

 • מומלץ לבצע בדיקת נגד אלרגיה בכדי לבדוק תגובה אלרגית לכל החומרים והמוצרים שתרכשו. אנו לא אחראים על שום אלרגיה שנוצרה משימוש במוצרים.

 • צריך להימנע ממגע ישיר עם העיניים.

 • אנו לא לוקחים אחריות או כל הסתמכות על מידע המופיע באתר זה. זה כולל את כל המידע באתר כולו. אנו ממליצים לך להתייעץ עם ספק שירותי בריאות, או רופא מוסמך לפני שתנסו מוצר כלשהו. מוצרים אינם מעלים טענות רפואיות ואינם אמורים להוות תחליף לייעוץ הניתן על ידי הרופא שלך או אנשי מקצוע רפואיים אחרים. זה כולל כל מידע הכלול על אריזות המוצר, או התוויות. אנו ממליצים לבצע בדיקת אלרגיה בכדי לוודא שאינכם לא אלרגיים לחומרים כלשהם.

 

הגבלת אחריות ושיפוי

 • אחריות חלה על הלקוח/ה. העסק וכל מי שקשור לעסק אינו אחראי אם הלקוח ייפתח אלרגיה או כל נזק ממגע עם החומרים  או המוצרים הנמכרים באתר ובבית העסק. בעלת העסק או העובדים שלה אינם אחראים לכל בעיות או נזק בעור או בגוף או בפנים מתוצאת השימוש במוצרים שרכשתם דרכנו.

 • המידע הנמסר באתר אינטרנט זה הינו מידע כללי ואינפורמטיבי בלבד, ויכול לשמש כמקור מידע למשתמשים באתר בלבד. אין להציג מידע זה ו/או תשובות הניתנות במסגרת אתר אינטרנט זה, בפני כל גוף או גורם חיצוני ואין להסתמך עליהם לכל צורך אחר. המידע והייעוץ הניתנים באתר זה אינם יכולים לשמש כבסיס לכל הליך משפטי ו/או אחר וכל שימושם הוא ככלי המשמש בסיס להערכה אפשרית של זכויותיו של משתמש/ת כזו או אחר/ת. 

 • העסק ממליץ לנהוג כצרכן נבון וזהיר ולבצע את כל הבדיקות הדרושות, טרם ביצוע פעולה כלשהי ו/או טרם רכישת שירות כזה או אחר, בין אם באמצעות האתר ובין אם באמצעות כל כלי צרכני אחר.      

 • העסק לא תישא באחריות כלשהי בגין השירותים המוצעים באתר, לטיבם, איכותם, זמינותם, אמינותם, עלותם, המצגים שניתנו בגינם, הבטחות, הנחות, התשלום בגינם וכן לכל נזק, אובדן ו/או הפסד, בין ישירים ובין עקיפים, שייגרמו כתוצאה ו/או בקשר לשירותים ו/או המוצרים ו/או ההתקשרות בין הצדדים, והנך פוטר בזאת באופן מלא ומוחלט את העסק ו/או מי מטעמה מכל נזק ו/או אובדן ו/או הפסד שייגרמו לך בקשר ו/או כתוצאה מן האמור.             

 • העסק אינה מתחייבת לזמינותו של האתר והיא לא תישא באחריות כלשהי להפסקות ו/או הפרעות ו/או ניתוקים ו/או נזקים ו/או הוצאות אשר יגרמו לך בקשר ו/או כתוצאה מהשימוש באתר, במישרין או בעקיפין, וכן לא תישא באחריות כלשהי לכל נזק ו/או אובדן ו/או הפסד שייגרמו בעקבות פריצה לאתר ולמאגרי המידע שלו. הנך מוותר בזאת על כל דרישה ו/או תביעה ו/או טענה כלשהי כנגד העסק ו/או מי מטעמה בגין כל נזק ו/או אובדן ו/או הפסד שייגרם לך כתוצאה מהאמור לעיל.              

 • העסק רשאית להפסיק, בכל עת, את פעולת האתר ו/או חלקים ממנו, בין באופן זמני ובין קבוע, בין לצורך ביצוע עבודות תחזוקה, שיפורים או שינויים ובין בכלל. העסק לא תהיה אחראית לכל שינוי, השעיה, הפרעה בפעולת האתר וכמובן שלא תהיה אחראית אם וככל שבמהלך השינוי נגרמו איזשהם שינויים בפעולתו של האתר.

 • העסק ו/או מי מטעמה לא תישא באחריות כלשהי לכל תוכן ו/או פרסומת ו/או מוצר ו/או מידע אחר המצוי באתר וכן לכל תקלה ו/או ליקוי ו/או וירוס המצוי ו/או הנובע מהם.  

                     

זכויות יוצרים

 • כל זכויות הקניין הרוחני באתר מכירות זה הינו רכושה הבלעדי של בית העסק  בשם "גינדור",  “Gindur.com”

 • הנך מצהיר ומאשר בזאת, כי כל הזכויות באתר על כל מרכיביו, לרבות הנתונים, המידע, הדפים, התכנים, הלוגו, סימני המסחר, מאגרי המידע, הידע, התמונות, הטקסטים, העיצוב, הגרפיקה, הציורים, השרטוטים, הרישומים, קבצי אודיו, וידאו, קוד מקור ו/או כל מידע אחר הקשור ו/או הנוגע לאתר ו/או הפעלתו ו/או אופן השימוש בו הינם בבעלותה הבלעדית של העסק ו/או של מי מטעמה, ואין לראות במידע ובשירותים המסופקים על ידי החברה באתר כמקנים רישיון כלשהו ו/או זכויות כלשהן בקניינה הרוחני של העסק ו/או של צדדים שלישיים.  אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק ולתרגם מידע כלשהו מהאתר, לרבות סימני מסחר, תמונות וטקסטים, סרטונים, תמונות הבגדים וכיוצא בזאת, בלא קבלת רשותה של העסק מראש ובכתב. אין לאפשר לאחרים להשתמש, בכל דרך אחרת בתכנים מתוך האתר. אלא אם ניתנה הסכמה לכך מראש ובכתב.

 • “Gindur.com”השם "גינדור", וכן שם המתחם (domain name) של האתר, סימני המסחר (בין אם נרשמו ובין אם לא) הם כולם רכושה של העסק בלבד. אין לעשות בהם שימוש בלא קבלת הסכמתה בכתב ומראש.   

 • כל התוכן המילולי, אייקונים (ICONS) כל מידע ו/או תצוגה המופיעים באתר, לרבות גרפיקה, עיצוב, הצגה מילולית, סימני מסחר, סימני לוגו לרבות עריכתם והצגתם באתר, הנם בבעלותם הבלעדית של העסק ובעלי העסק.  שם האתר , סימני המסחר הינו קניין בלעדי של בית העסק ואין לעשות בהם שימוש ו/או להעתיק ו/או אחר לרבות זכות יוצרים.

 • יש להשתמש בשירותי האתר למטרות חוקיות בלבד.

 • המשתמש באתר זה מסכים לשפות את העסק בכל חבות משפטית ו/או נזק ו/או הוצאה שיגרם לו כתוצאה משימוש בניגוד לדין ו/או לתקנון.

אנא ליצור קשר בכל שאלה או עניין.

ak_coaers.jpg

© גינדור 2021 

צרי קשר | מייל 

תקנון

Lily Flower